CBC SUNDAY SCHOOL CLASSES

SUNDAY SCHOOL CLASSES:

 

JR. HIGH-GRADES 7 & 8 RM 113 -

“OBEDIENCE & DISOBEDIENCE”

 KAREN DUBBELD, TEACHER

 

SR. HIGH-GRADES 9-12 PARADISE YOUTH ROOM-

“OBEDIENCE & DISOBEDIENCE”

DAN MILLER, TEACHER

      

COLLEGE/CAREER CLASS-RM #115

AARON SCHMIDT/MATT SEESE, TEACHERS

 

ADULT CLASS-SANCTUARY

"PHILIPPIANS"

NORM HELFERS, TEACHER

 

NEWLY MARRIED-RM #111

"ROMANS"

MATT PULLEY, TEACHER

 

TODDLERS-AGE 2-4-RM 112

“THE MESSIAH ARRIVES”

ISAAC & MICHELLE PERRY, TEACHERS

 

PRESCHOOL-K-AGES 4-K-RM 109-

“THE MESSIAH ARRIVES”

T. CRAMER/J. POPENFOOSE, TEACHERS

 

 

GRADES 1 - 3- RM-B 05-

“THE MESSIAH ARRIVES”

A. PITT, TEACHER

 

GRADES 4 - 6-RM-B 04-

“THE MESSIAH ARRIVES”

D. PITT, TEACHER